mar 21 2010

Forglemmegei

Døyr fe, døyr frender
døyr sjøl det same.
Men ordet um deg
Aldri døyr
Vinn du eit gjetord gjævt

Om du vil bli husket.
For dine gode ord.
For dine fantastiske pannekaker eller ditt personlige engasjement.
For din medmenneskelighet og din hjertevarme.

Eller.. For ditt geni.
Din hjernekapasitet.
Din storhet eller dine evner.
Dine nyskapende idèer.

Din grandessa eller din skjønnhet.
Ditt utrolig velkomponerte utseende.
Din perfekte kropp.
Ditt ansikt.

Din verdighet.
Din ro.
Din opphøyde idealisme.
Din langsomme velfunderte livsinnsikt.

Eller din opprørskhet.
Din protest mot det etablerte.
Din ild og din kampvilje.
Din evige kamp mot overmakten.

Eller din totale egoisme.
Din selvgodhet.
Din navlebeskuende livsførsel.
Din alltid manglende selvinnsikt.

Vi velger roller.
Vi velger liv.
Vi vil bli husket.
Fordi vi utgjorde en forskjell i den store sammenhengen.
Tror vi.

Virkelig?